[…] […] плуs : Kabinet 913

SПAS ЋE DOЗNAT SAMO ИГRA
VINДJAЦИMA ДOMOVNINE
DИVЉE ДJETE БERE ŠЉИVA…”